Kiezen voor een personeelsblad dat wérkt

Idea concept with row of light bulbs and glowing bulbHebt u een personeelsblad in uw bedrijf of organisatie?
Durft u de volgende stellingen eerlijk te beantwoorden? Kies ja of nee.

 • Ik ben tevreden met ons personeelsblad.
 • De investering in ons personeelsblad is het meer dan waard.
 • Het personeelsblad maakt integraal deel uit van de interne communicatie in onze organisatie.
 • Het personeelsblad is een strategisch beleidsinstrument en het wordt ook zo gebruikt.
 • Ons personeelsblad wordt door alle medewerkers goed gelezen, de tevredenheid is hoog.

Hebt u één of meerdere keren neen geantwoord?
Neem dan onverwijld contact met ons op. Want u laat kansen liggen. Meer nog: u morst met geld.

Wat kan Commad voor u betekenen? Wij zorgen voor:

 • een kritische analyse van uw huidige personeelsblad;
 • advies bij de opstart of de re-styling van uw magazine;
 • integratie van uw blad in het communicatieplan van uw bedrijf of organisatie;
 • deskundig advies over inhoud, vorm, toon, frequentie, grootte en oplage;
 • het opstellen van een evenwichtig redactioneel jaarplan;
 • begeleiding van uw interne redactie, zo nodig met een opleiding op maat;
 • de hoofdredactie en de eindredactie van uw magazine;
 • het leveren van journalistieke bijdragen voor uw blad: interviews, reportages …;
 • de coördinatie van redactie, fotografie, vormgeving en drukwerk.

Garantie: al onze adviezen houden rekening met uw budget. Ook met een relatief klein budget hebt u al de keuze tussen een goed en een slecht magazine.

Contacteer ons voor meer informatie of voor een verkennend gesprek.